PineBI Connector

Ticari Programınızından kesilen faturaları e-fatura mükelleflerine gönderip,size gelen faturaları ticari programınıza alımını sağlar.

e-Fatura

e-Fatura, dijital dünyanın firmaların hayatını kolaylaştırmaya yönelik özelliklerini barındıran, taraflar arasında standart oluşturarak faturaların güvenli ve hatasız şekilde dolaşımını sağlamak amacıyla T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yürürlüğe konulan uygulamadır

e-Arşiv

e-Fatura kapsamı dışında kalan vergi mükelleflerine ve nihai tüketiciye kesilen faturaların elektronik ortama taşınmasına e-Arşiv denir. e-Faturaların arşivlenmesine verilen isim değildir.

e-İrsaliye

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın uygulaması aracılığıyla alıcının posta kutusuna gönderilip, alıcının malları kabul veya red durumunu bildiren yanıtının yine aynı uygulama üzerinden satıcıya iletilmesi süreçlerini kapsayan bir belgedir.

İhracatta e-Fatura

25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 11’inci maddesi kapsamındaki “Mal ihracı ve Yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, e-Fatura olarak düzenleyeceklerdir.” hükmü yer almaktadır.

CONNECTOR

                Kullanıcının kendi sisteminde kesmiş olduğu e-Fatura, direkt olarak uygulama içerisinde “Taslaklar” kısmına düşmekte ve kullanıcı e-Faturayı kontrol ettikten sonra “Gönder” tuşuna basarak gönderebilmektedir. “Gönder” tuşuna basıldıktan sonra e-Fatura, önce PineBI Connector E-Fatura Özel Entegratörlük sistemlerine iletilmekte ve oradan da GİB aracılığıyla fatura alıcısına iletilmektedir.
Kullanıcıya kesilen e-Faturalar, GİB tarafından PineBI Connector e-Fatura Özel Entegratörlük sistemlerine iletildikten sonra uygulamanın “Gelenler” kutusuna düşmektedir. Kullanıcı gelen e-Faturayı görüntüleme, kaydetme, kabul ya da reddetme gibi işlemleri yapabildiği gibi kullanıcı sistemleriyle uygulama arasında “Gelen e-Fatura Entegrasyonu” sağlanması durumunda e-Faturalarını kendi sistemlerinin içerisine de aktarabilir.


                PineBI Connector uygulaması sayesinde e-Fatura süreci, kullanıcı sisteminin orijinal bir çözümü kullanılıyor gibi yürütülebilir. Buna ek olaraksa kullanıcı uygulama sayesinde, bu zorlu süreçte PineBI Connector E-Fatura Özel Entegratörlük Hizmeti’nin ayrıcalık ve avantajlarına ulaşma fırsatı elde etmektedir.PineBI Connector, farklı ERP ve muhasebe sistemleriyle entegre şekilde çalışabilen  e-Fatura, e-Defter ve e-Arşiv Fatura uygulamasıdır. Kullanıcı sistemleriyle PineBI Connector  e-Dönüşüm Özel Entegratörlük sistemleri arasındaki bağlantıyı gerçekleştirmek ve basit arayüzleri sayesinde kullanıcıya, E-Dönüşüm süreçlerini rahat yönetebilme imkanı sağlamak amacıyla geliştirilmiştir.
Uygulama, kullanıcı sistemlerine kurulduktan sonra veritabanı bağlantıları sayesinde kullanıcı ERP veya muhasebe sistemlerine entegre olmaktadır.Uygulama PineBI Mutabakat e-Dönüşüm Özel Entegratörlük sistemleriyle iletişimini de web servisler aracılığıyla gerçekleştirmektedir.
PineBI Mutabakat, e-Dönüşüm uygulaması kullanıcı sistemlerine kurulduktan ve kullanıcı sistemleriyle entegrasyonu sağlandıktan sonra kullanıcı e-Dönüşüm süreçlerini uygulama arayüzlerinden yönetebilmektedir.

 

Uygulama ve Özellikleri

* Uygulama “Gelen” ve “Giden” faturaların yönetiminde kullanıcıya oldukça kolaylık sağlamaktadır.
* Uygulama, Türkiye ERP pazarının önde gelen firmalarından LOGO, Mikro, Netsis, Promaks, Metod yazılım sistemleriyle entegre şekilde çalışabilmektedir.
* Uygulama içerisinde, gerekli sorgular yazılarak herhangi bir ERP veya muhasebe sistemiyle entegrasyon sağlanabilir. Bu işlem için gereken sorguları kullanıcı tarafındaki teknik ekibin yazması gerekmektedir.
* Uygulama içerisinde birden fazla firma tanımlanabilmektedir. (Tek bir bilgisayara yapılan kurulumla birden fazla firmanın E-Fatura süreçleri yönetilebilir.)
* Uygulama içerisinde farklı yetkilere sahip birden fazla kullanıcı tanımlanabilmektedir.
* Kullanıcı uygulamanın e-Fatura ekranındaki gelişmiş sol menüden gelen, giden ve taslak faturalarını kolayca takip edebilir.
* Uygulama, Innova Bilişim entegratör ile uyumlu çalışmaktadır.

Pine Connector (E-Fatura Konnektör) hakkında merak ettikleriniz • Firmanız, KamuSM’den internet ortamında mali mühür başvurusu yapar. www.kamusm.gov.tr
 • DP ile e-Fatura için sözleşme imzalarsınız (Firmanız, mali mührünü almadan önce de sözleşme sürecine başlayabilir)
 • Mali mühür firmanıza fiziksel olarak ulaştığında e-Fatura için  www.efatura.gov.tr adresinden e-Fatura başvurusunda bulunursunuz.
 • DP, firmanızın e-Fatura projesini başlatır. Müşteri Destek Birimi, firmanıza tanımlama linki gönderir.
 • Firmanız, DP’nin Müşteri Destek Birimi’nden gelen tanımlama linkine tıklayarak firma bilgileri ile gerekli alanları doldurur.
 • Firmanız tanımlamalarını tamamladığında, bilgiler otomatik olarak DP Destek Birimi’nin ekranlarına düşer ve gerekli kontroller yapılır. Herhangi bir sorun yok ise, firmaya aktivasyon linki gönderilir.
 • Firmanız DP tarafından gönderilen aktivasyon linkini mali mühürü ile imzalar. Bu esnada, Gelir İdaresi Başkanlığı’na DP ile e-Fatura uygulamasını kullanacağına dair otomatik bildirim yapmış olur.
 • Gelir İdaresi Başkanlığı onayladığında, aynı gün içinde firmanızın süreçleri tamamlanır, e-Fatura sistemine dahil olmuş olursunuz.

e-Fatura uygulamasını özel entegratör aracılığıyla kullandığınızda; destek,  gelecek mevzuat değişikliklerine uyum sağlama, operasyon, maliyet vb. konularda firmanıza avantaj sağlarsınız.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 19 Ekim 2019 tarihinde yayımlanan tebliğ kapsamında 2018 veya müteakip yıllık cirosu 5 milyon TL’yi aşan mükelleflere 1 Temmuz 2020'ye kadar e-Fatura ve e-Defter uygulamalarına geçiş zorunluluğu getirildi. 

Ciro sınırı olmaksızın geçiş yapmaları zorunlu diğer gruplar ise aşağıdaki gibidir:

 • ÖTV I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi için EPDK’dan lisans alan mükellefler,
 • ÖTV III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal edenler,
 • Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan aracı hizmet sağlayıcıları, internet ortamında gayrimenkul, motorlu araç vasıtalarının satılması ve kiralanması için ilan yayınlayan internet sitesi sahipleri veya işleticileri ile internet ortamında reklamların yayınlanmasına aracılık faaliyetinde bulunan internet reklamcılığı hizmet aracıları,
 • Komisyoncu veya tüccar olarak meyve ve sebze ticareti yapan mükellefler,

GİB’in yayınladığı yasal mevzuata göre, 397 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ'nin yayımı ile birlikte Elektronik Fatura Uygulaması (e-Fatura Uygulaması) hizmete alınmış bulunmaktadır. e-Fatura Uygulaması, tanımlanan standartlara uygun e-Faturaların, tarafları arasında güvenli ve sağlıklı bir biçimde dolaşımını sağlamak amacı ile oluşturulan uygulamaların genel adıdır. e-Fatura Uygulamasından yararlanan kullanıcılar; Sistemde kayıtlı kullanıcılara e-Fatura gönderebilir, Sistemde kayııtlı kullanıcılardan e-Fatura alabilir, Gönderilen veya alınan e-Faturalarını bilgisayarlarına indirerek elektronik ortamda muhafaza ve istendiğinde ibraz edebilirler. 416 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 232’nci maddesi uyarınca fatura düzenlemek zorunda olan mükellefler e-Fatura Uygulamasından yararlanabilmektedir. e-Fatura düzenlemek ve göndermek isteyen mükelleflerin öncelikle e-Fatura Uygulaması üzerinde, kendilerine ait bir Kullanıcı Hesabı oluşturmaları gerekmektedir. Kullanıcı Hesabı tanımlanan mükellefler e-Fatura Uygulamasını entegrasyon yoluyla veya e-Fatura Portali aracılığı ile kullanabilecektir.

e-Fatura, kağıt fatura ile birebir aynı hukuki niteliklere sahiptir, bu bakımdan hiçbir farkı yoktur. Ancak oluşturma-kargolama-gönderme-saklama gibi süreçler dikkate alındığında e-Fatura, zamandan ve mekandan sağladığı tasarruf ile kağıt faturaya kıyasla üstün avantajlar sunan dijital bir uygulamadır.

e-Fatura sistemine geçiş yaptıktan sonra 7 gün süre ile kağıt fatura kesmeye devam edebilirsiniz.

Konnektör; mükellefin kullandığı ERP, muhasebe ve ön muhasebe yazılımı ile özel entegratör iş birliği veya doğrudan entegrasyonun olmadığı durumda, özel entegratörün ara bir yazılım ile entegrasyon sağlaması sayesinde mükellefin fatura yönetimini sağladığı modeldir.

e-Fatura’da “Temel” ve “Ticari” olmak üzere 2 farklı senaryo tipi bulunmaktadır. Temel faturalara kabul-red seçenekleri olmadığı için daha çok hizmet faturalarında kullanılan bir fatura türüdür. Temel faturalara istinaden “iade” faturası kesebilir veya harici yollardan (KEP-NOTER) iptaline gidilebilir. Ticari fatura ise yasal süreler içinde “kabul” ve “red” yanıt alternatifi bulunan fatura senaryosudur. 2017 yılı içinde temel ve ticari fatura senaryolarına iki yenisi daha eklenmiştir. Bu senaryolar; “Yolcu beraberi eşya faturası ( Tax free) ve “İhracat kayıtlı fatura” senaryolarıdır

Bize Sorun

0850 346 32 48

Çağrı Merkezi