Kolay e-Arşiv Başvurusu

KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) KEP; Geçmişe dönük mutabakat süreçlerine tek ekran üzerinden kolayca ulaşım imkanı ile beraber; tekrar gönderim, raporlama gibi birçok işi kısa sürede tamamlayarak zamandan tasarruf sağlar.

Üstün Verimlilik

KEP sistemi ile kazanılan zaman ve fiziki ortama ihtiyacın ortadan kalkması ile verimlilik seviyesinin artırılmasını sağlar.

Zaman ve Maliyette Tasarruf

Islak imzalı gönderim yerine elektronik ortamda gönderim yapılması imkan sunduğu zaman ve maliyet tasarrufu sağlar.

Yasal Güvenlik

KEP sistemi gönderici/alıcının kimliklerinin belli olduğu, tarafsız yasal koruma ve güvence sunar.

Kanıt Niteliği

Gönderimlerde oluşturulan KEP delilleri KEPHS tarafından kayıt altına alınır ve 20 yıl boyunca saklanır. Uyuşmazlık halinde mahkemede hukuken geçerlilik sağlar.

{ KEP Kullanıldığı Alanlar

 • Teklif                                           Şirket İçi Duyurular
  İhale Şartnamesi                       Bordro
  Sözleşme                                    İhtar
  Sipariş Formu                            Sözleşme
  Tedarikçi Değerlendirme         Yıllık İzin Kullanımı
  İhtar / İhbar                                Mazeret İzin Kullanımı
  Sözleşme Fesih Bildirimi           İstifa Mektubu 
  Performans Değerlendirme     Atama / Görevlendirme
  Fatura                                           Performans Değerlendirme
  Ödeme Talimatları                     Maaş Artışı / Prim Ödemesi

{ KEP Mevzuatı

Mevzuat : Kayıtlı elektronik posta, Türk hukukuna 14 Şubat 2011 tarih ve 27846 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun18/3 maddesi girmiştir. Buna göre;

 ‘Tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe, sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbarlar veya ihtarlar noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılır.’ İşbu maddeyi takiben, Kanunun Beyanlar, belgeler ve senetler başlıklı 1525. maddesinin 2. fıkrasında ise,

 ‘Kayıtlı elektronik posta sistemine, bu sistemle yapılacak işlemler ile bunların sonuçlarına, kayıtlı posta adresine sahip gerçek kişilere, işletmelere ve şirketlere, kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcılarının hak ve yükümlülüklerine, yetkilendirilmelerine ve denetlenmelerine ilişkin usul ve esaslar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından bir yönetmelikle düzenlenir. Yönetmelik bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren beş ay içinde yayımlanır.’ Denilmek sureti ile kayıtlı elektronik postaya dair hükümlerin yönetmelikle düzenleneceği belirtilmiştir.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

{ KEP Hakkında Merak Ettikleriniz

Kurumsal Kep Başvurusu:
Tüzel kişinin MERSİS Numarası var ise MERSİS Numarası kaydı ve numarası
Ticaret icil numarasını içeren, Ticaret Sicil Memurluklarından alınmış olan Ticaret Sicil Tasdiknamesinin veya Faaliyet Belgesinin fotokopisi
Noter onaylı imza sirkülerinde yer alan yetkilendirmelere uygun olarak imzalanmış ve kaşelenmiş Kurumsal Kullanıcı Taahhütnamesi
Tüzel kişilerin işlem yetkilisi olarak belirledikleri kişilerin kimlik tespiti için nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, avukatlık belgesi gibi fotoğraflı ve kimlik yerine geçen geçerli resmî belge
Noter onaylı imza sürkülerinin aslı ya da noter onaylı ‘aslı gibidir’ orjinali (TNB TEKNOLOJİ merkezine gelen ya da yerinde kimlik doğrulama hizmetinden
faydalanan şirketlere imza sirkülerinin orijinalinin görülmesi esas olmak üzere fotokopisi ile işlem yapılır. )
Başvuru sahibinin şirketin kanuni temsilcisi olduğu ilan edilen, imza sirkülerinin müstenidatı Ticaret Sicil Gazetesinin fotokopisi
İşlem yetkilisi, şirketin kanuni temsilcisi değil ise noter onaylı KEP konulu vekaletnamenin aslı ( Vekaletname Örneği )
Seçmiş olduğunuz tarife E-imzalı bir tarife ise, yukarıdaki belgelere ek olarak;
E- imza Başvuru
Formu Nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve kimlik yerine geçen resmi belgesi ve belgenin fotokopisi,
Sertifika içine çalıştığınız kurum bilgisi eklenecek ise 6 aydan eski olmamak kaydıyla “Ticaret Odası Faaliyet Belgesi” nin aslı ve firma yetkilisi imza sirkülerinin
fotokopisinin KEP başvuru belgeleri ile beraber işlem yetkilisi tarafından şahsen kimlik doğrulama merkezine teslim edilmesi gerekmektedir.
 

 

Kep Delillerine nasıl ulaşabilirim?

Kullanıcı adınız ile giriş yaptığınız KEP hesabınızdan, web posta seçeneği üzerinden Delil Kutusu tıklanarak tüm deliller listelenir.

Ayrıca, İleti Durumları seçeneğinden belirlenen tarih aralığındaki iletileri ilişkin oluşan tüm deliller listelenir.

e-İmzam olmadan KEP gönderimi yapabilir miyim?

Birden fazla KEP hesabı sahibi olabilir miyim?

KEP adresi almak için T.C. Vatandaşı olma zorunluluğumuz var mıdır?

KEP şifremi unuttum ne yapabilirim?

KEP İletisinin boyutları ile ilgili bir sınırlama var mıdır?

Teslim delili gelmeyen KEP iletim gönderilmiş olur mu?

KEP hesabı açılması için gerekli evraklar nelerdir?

KEP Rehberinde kaydımın olması gerekiyor mu?

Hatalı gönderdiğim KEP’i iptal edebilir miyim?

Diğer E-DÖNÜŞÜM ÜRÜNLERİMİZ

E-Fatura

 

 • Toner, kartuş, yazıcı ve kağıt maliyetinizi azaltır.
 • Saklanması çok daha güvenilir ve kolaydır.
 • Muhasebe sisteminiz ile entegre edebilirsiniz.
 • Faturaların kaybolma riski ortada

DEVAMINI GÖR

E-Arşiv

 • e-Fatura ve e-Arşiv fatura ayrımında, alıcı firma e-Fatura mükellefi ise e-Fatura, değil ise e-arşiv fatura kesilmesi gerekiyor.
 • e-Fatura geçişi tamamlandıktan sonra 7 gün süre ile kağıt fatura kesmeye dev

DEVAMINI GÖR

E-İrsaliye

 • Matbu irsaliye hazırlamayacağınız için zamandan tasarruf edebilirsiniz.
 • e-İrsaliye sayesinde kaybolma ya da yeniden gönderim gibi maliyetler ile karşılaşmazsınız.
 • Dilediğiniz her şeye istediğiniz yer ve z

DEVAMINI GÖR

E-Defter

 • e-Defter uygulaması ile harcanan zaman minimum seviyeye iner.
 • Her dönem defterlerin onayı ve basımı için ödenen tutarlar e-Defter uygulaması ile ortadan kalkar.
 • Defterlerin baskısı, onayı, gönde

DEVAMINI GÖR

E-Mutabakat

 • Tek adımda binlerce mutabakat işlemini gerçekleştirebileceksiniz.
 • Telefon ,faks ve e-posta için ayırdığınız zaman ve iş gücü kaybını 
 • ortadan kaldırabilecek, maliyetlerinizi azaltabilecek

DEVAMINI GÖR

E-İmza

 •  e-Devlet Uygulamalarında
 •  Elektronik belge uygulamalarında (EBYS, DYS vb)
 •  EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) Uygulamalarında
 •  UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi)
 •  K

DEVAMINI GÖR

E-Bilet

PineBI Bilet, alıcısına elektronik araçlar vasıtasıyla gönderilmek üzere belge biçiminde oluşturulmuş elektronik bileti ifade etmektedir.

 

Kara ve deniz yolu ile şehirlerarası ve uluslararası yolc

DEVAMINI GÖR

e-Arşiv Başvuru Formu

e-Arşiv'e şimdi geçin masraflarınızı yarıya indirin.

Bize Sorun

0850 346 32 48

Çağrı Merkezi